Buca FOTOĞRAFLARI
Buca’nın eski çağlara inen eski bir tarihi geçmişi vardır. Yörede yapılan araştırmalarda ve rastlantı sonucu ele geçen buluntulardan Antik Çağda burada bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Kral Yolu’nun bu yerleşimin yakınından geçmesi de önem kazanmasına neden olmuştur. İon göçü sırasında M.Ö. 610 yılında kurulduğu sanılan kente Lidyalılar (M.Ö. 610 - 546), Persler (M.Ö. 546 - 333), Büyük İskender (M.Ö. 333 - 323), Pergamon Krallığı (M.Ö. 263 - 130) ve Romalılar ile Bizanslılar (130 - 1076) hakim olmuşlardır. Lidyalıların MÖ.628 yılında İzmir’i ele geçirmelerinden sonra burada yaşayanların büyük bir kısmı çevredeki alanlara yerleşmişlerdir. Bugünkü Buca’nın da bu dönemde kurulduğu iddia edilmektedir.
 
Bizans döneminde Kohi denilen bu yerleşimin ismi daha sonra Gonia, Bugia olmuş, zamanla da Buca’ya dönüşmüştür. Buca’nın ismi ilk kez 1688 tarihli Fransız Konsolosluğu’nun kayıtlarında geçmektedir. İzmir’de 1688’de bir deprem olmuş ve Fransız Konsolosu Buca’ya taşınmıştır.
 
Yakın tarihte ise bir Rum köyü olarak ortaya çıkmaktadır. Rumlarla hemen aynı zamanda görülen Avrupalı iş adamları ve bunların aileleri de İzmir yöresinde ve bu arada Buca’ya yerleşmişler, Buca’nın gelişip zenginleşmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, devletin ekonomik ve siyasal politikasında İzmir’de önemli bir rol oynamıştır.
- 42 metrelik boyuyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 10'uncu büyük rölyef projesi olan yeşildere anacadde üzerindeki kayalıklara Heykeltraş Harun Atalayman tarafından yapılan ATATÜRK MASKI'nıgörmeden dönme.
- 167 bin m2 alan üzerinde kurulan Izmir'in en gözde dinlence ve eğlence merkezlerinden birisi olan Gölet'te piknik yapmadan dönme
- Kafeteryası, restoranı, güzel sanatlar sokağı, gösteri merkezi, yaklaşık 15 bin metrekare yedi adet gölü, yedi gölü birbirine bağlayan şelaleleri ile Yedi Göller'i görmeden gitme.
- Buca'daki Levanten malikaneleri arasında en çarpıcıve görkemli olan ve kentsel dokunun dışında, çamlık bir koru ile örtülü tepenin üst noktasına yerleştirilmiş olan Tarihi Forbes Köşkü'nü ziyaret etmeden dönme.

Buca HAKKINDA

BUCA YEDİGÖLLER

BUCA MEVLANA HEYKELİ VE PARKI

BUCA HASANAĞA PARKI

BALTACI MALİKANESİ

DE JONGH MALİKANESİ

FORBES KÖŞKÜ

REES KÖŞKÜ

PROTESTAN BAPTİST KİLİSESİ BUCA İZMİR

RUSSO KÖŞKÜ

BUCA ŞEHİR PANORAMASI

BUCA GÖLET

BUCA BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

BUCA GÖLET AÇIK HAVA TİYATROSU