Bornova FOTOĞRAFLARI

Prehistorik dönemde zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun çevre koşullarına sahip Bornova Ovası, İzmir’in ilk yerleşimcilerine ev sahipliği yapmıştır. İzmir’in en eski yerleşimine ait kalıntılar Bornova sınırları içerisindeki Yeşilova Höyüğünde bulunmuştur. 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Bornova Ovası’nda ortaya çıkartılan Yeşilova Höyüğü’nün sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de bilinen en eski yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. İlk toplulukların Yeşilova Höyüğü’ne günümüzden 8-9 bin yıl önce yerleşmeye başladıkları tespit edilmiştir. 

Bilinen en eski adı “Birun-u Abad” olan Bornova’da yerleşim Helenistik çağda başlamıştır. Amazonlar, Hititler, İonlar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergama Krallığı ve Romalılar bu bölgede hüküm sürmüş ve yaşamışlardır.
- Mitolojik bir efsaneye göre; MÖ. 8. yüzyılda vadideki mağarada yaşadığına inanılan dünyaca tanınmış ozan • Homerosun adın ıalan yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki vadi boyunca göletler ve su bentleri inşa edilmiş olan, çiçekler ve ağaçlarla çevrili piknik alanlarının düzenlendiği, doğanın yapısın ıbozmadan, Izmire özgü endemik bitki türlerinin de kullanıldığı, kentin ekolojik yapısına katkısağlayan 500 bin metrekarelik Homeros Vadisi, kentin yoğun yaşamından uzaklaşmak isteyenler için doğal zenginlik sunmaktadır. Tadını çıkarmadan dönme.
- Bornova Ovasında ortaya çıkartılan, sadece Izmirin değil aynızamanda Ege Bölgesinin de bilinen en eski yerleşim merkezi olduğu anlaşılan, ilk toplulukların günümüzden 8-9 bin yıl önce yerleşmeye başladıklarıtespit edilmiş olan ve yerleşimi Helenistik çağda başlamış ama Amazonlar, Hititler, Ionlar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergama Krallığıve Romalıların bu bölgede hüküm sürdüğü ve yaşadığı Yeşilova Hayüğünü ziyaret etmeden dönme.
- Tanzimat sonrasıticaretle uğraşmak maksadıyla OsmanlıImparatorluğunun kıyı şehirlerine, başta Fransızlar ve Italyanlar olmak üzere yerleşen Avrupalılann soyundan gelen Levantenlerin yaşam biçimlerini ve kültürlerini yansıtan Bornova sokaklarında yer alan Levanten Mimarisini görmeden dönmeyin.
- Ege Bölgesinin ve Izmirin ilk açıkhava alışveriş merkezi olan değişimin, eğlencenin, yeniliğin ve alışverişin yeni merkezi olmaya devam eden Forum Bornovaya uğramadan dönmeyin.
- Yıl ın her ayında Pateni Pistinde kayma deneyimini hayatınızda bir kere bile olsa yaşamadan dönmeyin. 

Bornova HAKKINDA

BORNOVA CUMHURİYET MEYDANI

BORNOVA BÜYÜKPARK

BORNOVA UĞUR MUMCU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ÖNÜ

BORNOVA PİERRE EVİ & VİKTOR WHİTALLE RUM EVLERİ

BORNOVA KÜCÜK PARK

BORNOVA PETERSON KÖŞKÜ PARKI

BORNOVA PETERSON KÖŞKÜ

BORNOVA SANTA MARIA KATOLİK KLİSESİ

BORNOVA PAGGY KÖŞKÜ

BORNOVA PANDESPANİAN KÖŞKÜ

BORNOVA MURAT EVİ (PERİLİ KÖŞK)

BORNOVA BELHOMME EVİ

BORNOVA STEİNBUCHEL EVİ

BORNOVA CHARLTON WHİTTAL

BORNOVA GİRAUD EVLERİ

NEDRET GÜVENÇ SAHNESİ

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ ZİYARETÇİ MERKEZİ

TABİAT TARİHİ MÜZESİ EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

ST. MARY MAGDOLENE ANGALİKAN KİLİSESİ BORNOVA

KUTSAL HAC KİLİSESİ DOĞANLAR BORNOVA İZMİR

MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ

EGE ÜNİVERSİTESİ KAĞIT VE KİTAP SANATLARI MÜZESİ

BORNOVA ETNOGRAFYA MÜZESİ

ARKAS DENİZCİLİK TARİHİ MÜZESİ

BORNOVA TABİAT TARİHİ MÜZESİ

ÇİÇEKLİKÖY VE YAKAKÖY

YASSITEPE HÖYÜĞÜ