Menemen FOTOĞRAFLARI

Çömleğin tebessümü 

Menemen’in Buruncuk Köyü bitişiğinde bulunan Larissa’nın (Buruncuk), 12 İon kentinden biri olduğu tahmin edilmektedir. Lydia ve Pers Dönemlerini yaşayan kent, Peleponnes Savaşları sırasında tümüyle yıkılmıştır. Daha sonra yeniden inşa edilen kent, Galatlar tarafından yağmalanmıştır. 

1902 yılından beri sürdürülen kazılarda surlarla çevrili kent kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. M.Ö. 700 yıllarından kalma akropolden günümüze yalnızca kent surları gelebilmiştir. M.Ö. 6. yüzyıldan kalma dinsel yapıların tümü ortaya çıkarılmıştır. Arkaik Dönem buluntuları İzmir Müzesi’nde, bir kısım pişmiş toprak ve keramik buluntular ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Menemen’in Kesik Köyü’ndeki Panaztepe’de, M.Ö. 2000’lere ait mezar kalıntıları, Miken uygarlığına ait kent kalıntıları, Arkaik Dönem, Büyük İskender ve Generallerinin yönetim dönemlerine ait yapı kalıntılarıyla Roma ve İslam dönemlerine ait mezarlıklar bulunmaktadır.
-Dönemin'de Manisa'dan gelen kervanların Izmir ya da Foça'ya ulaşmalarında merkezi bir konumda olan, karşısında bulunan bedesten, Mahkeme Cami ve hamam ile bir külliye oluşturan, tüm kervansaraylar da olduğu gibi bir konaklama ve ticaret merkezi olarak kullanılmış Taşhan'ıgörmeden, çarşınıgezmeden, tarihi dokuyu ruhunuzda hissedeceğiniz kafesinde çay içmeden ilçeden ayrılmayın.
- Menemen'in Buruncuk Köyü bitişiğinde bulunan ve 12 bn kentinden biri olduğu tahmin edilen Larissa ve Kesik Köyü'nde bulunan M.O. 200011ere ait mezar kalıntılarının olduğu Panaztepe antik Kentleri'ni ziyaret etmeden dönmeyin.
- Menemen sokaklarında gezerken ayakta kalabilen eski ve ender yapılarından birisi olan 1903 yılıtarihli Papazın Evi (Ilk Askerlik Şubesi)ni görmeden geçmeyin.
- Insanlık tarihi kadar eski bir zanaat olup 5 kuşaktır çömlekçilik ile uğraşan ve sayıları gün geçtikçe azalan ustalar tarafından yaşatılmaya çalışılan, aradan geçen onca zaman yapım teknikleri ve kullanım amacınıfarklılaşsa da antik çağın amforasının hünerli ustaların elinde bugükü ünlü Menemen Testisi şeklinde vücut bulduğu çömlekçiliğin el emeği göz nuru ürünlerini incelemeden ve satın almadan Menemen'den ayrılmayın.

Menemen HAKKINDA

PANAZTEPE KAZI ALANI