Kiraz FOTOĞRAFLARI

Kınık’a M.Ö. 8. yüzyılda İonlar, "Kışın sert soğuktan koruyan kışlık barınak" anlamına gelen “Klaos/Kleos” ismi vermişlerdir. Bizans döneminde, "Çanak ova" anlamına gelen "Kilas/Kilos” ismi verilmiştir. M.S. 2. yüzyılın sonlarında “Kilbis” olarak anılıyordu. M.S. 2. yüzyıl sonlarında, Bizans Döneminde “Koloe/Kolose” adı veriliyordu. Luwi dilinden gelme Koloe adı, Helen ağzına uydurulmuş Kolose olarak söylenmiştir. Osmanlı Döneminde, "Keles/Kelas/Kilas" ismi kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde 1948 yılında İlçe olan Keles’e "Kiraz" adı verilmiştir. 

Dağ köylerinde ağırlıklı olmak üzere, Eski Türk gelenekleri-davranış biçimleri ve giyim tarzı sürdürülmektedir.
- Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aydınoğlu Isa Bey'in yaptırdığı üç camiden biridir olan ve 1370 yılında yapıldığıdüşünülen Isa Bey Camii'nde tarihe tanıklık etmeden ve dua etmeden dönme.
- Bozdağ'dan inen Küçük Menderes Nehrinin akış alanında şoluşturduğu şelalelerden olan Çatak Şelalesi ve yine bu nehrin çevresinde yer alan soğuk ve bol sularıyla ünlü piknik ve mesire alanlarınıziyaret etmeden, doğayla içiçe mangal keyfi yaşamadan dönme.
- Ilçenin tarihini yansıtan başlıca eserlerden olan Hisar Kalesi, Yağlar Kalesi kalıntılarını görmeden dönme.

Kiraz HAKKINDA