Güzelbahçe FOTOĞRAFLARI

M.Ö. VII. yüzyılda Dor Kabilesi tarafından işgal edilen yöreye “Klonamiye” adında bir şehir kurulmuştur. Bölge, tarih boyunca, Pers, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş, özellikle askeri birliklerin konakladıkları bir merkez haline gelmiştir. 
1084te Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. 16. yüzyılda Kağızmanlı Türkler, İzmir’e ve oradan da, bu günkü Güzelbahçe – Buldanaltı mevkiine yerleşmiştir. Burada, Klazomen Beyliği’nin yönetimi altında uzun süre yaşamışlar ancak zaman zaman korsanların baskınlarına uğradıklarından, güneye çekilerek Dede Mezarı, Küp Deresi ve Kuduz Deresi’ni kapsayan bölgeye göçmüşlerdir. 18. yüzyılda bölgede baş gösteren veba salgını nedeniyle halk, ilk yerleşik hayata geçmiş oldukları aşağı çarşı mevkiine gelmiştir. Bu olayı takiben, bölgeye Kalyonların getirdiği göçmenler ve Hıristiyan kökenli Rumlar yerleşmiştir. 1893te, Girit’te yaşayan Müslümanların bir kısmı muhacir olarak Güzelbahçe’ye gelip, bu mahalleye yerleşmiştir. 1912de yapılan mübadele sonucunda bu mahallede yaşayan Rumlar gönderilerek, yerlerine Girit’ten gelen Müslümanlar ikamet etmiştir.
- Yelki sokaklarında kaybolmayıgöze alarak, 192011i yıllarda Narlıdere Yeniköyden gelen Arnavut ustalar tarafından yapılmış olan tarihi evleri görmeden gitmeyin.
- Güzelbahçe sahil şeridinde yer alan birbirinden eşsiz lezzetleri tatabileceğiniz kahvaltı evleri ve balık restoranlarına uğramadan dönmeyiniz.

Güzelbahçe HAKKINDA

GÜZELBAHÇE

GÜZELBAHÇE