Gaziemir FOTOĞRAFLARI

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy Aydınoğulları Beyliği zamanında “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”nin vakıfları arasında yer almış olup, XV. ve XVI. yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamen tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası’na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskanıyla yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. Yüzyılın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur. 

1926 yılında belediye olan Gaziemir özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında, Cumhuriyet Döneminin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, İzmir’in önemli metropolleri arasına girmiştir. 1970’lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır. Yakın zamanda devreye konulan otoyol ağı ve hava limanının da etkisiyle, ilçe sınırlarında kurulmuş Ege Serbest Bölgesi ise bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.- Alışverişi keyfini yaşayabileceğin, eğlencenin tadı na varabileceğin, dünyaca ünlü markaları n ürünlerini bir arada bulabileceğin Gaziemir'in en büyük Alışveriş Merkezine (Optimum) uğramadan dönme. 
- Sarnıç'ta bulunan piknik alanında piknik yapmadan dönme. 
- Türkiye'nin en büyük fuar merkezi olan 240 bin metrekarelik alanda 7 blok halinde inşa edilen Havaalanı na 10 dakika, kent merkezine ise 15 dakika uzaklıktaki" Fuar Izmir" yı l boyu düzenlenen ihtisas fuarlarını ziyaret etmeden dönme 

Gaziemir HAKKINDA

GAZİEMİR KAMP ALANI

GAZİEMİR MEYDAN

GAZİEMİR ÇARŞI