Foça FOTOĞRAFLARI

Akdeniz fokunun selamı
Homeros Destanı’nda adı geçen mitolojik kent Foça’nın simgeleri, horoz ve fok balığıdır. Deniz ve limana sahip bir yerleşim merkezi olan Foça, eski adıyla Phokaia, M.Ö. 546 yıllarında Pers egemenliğine girmiş, Büyük İskender zamanında da Seleukosların topraklarına katılmıştır. 12. ve 13. yüzyıllarda Cenevizlilerin eline geçen Foça, 1455 yılında, Fatih Sultan Mehmet zamanında, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
Foça’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan keramik eserler, yerleşimin tarihinin M.Ö. 2000’e kadar eskiye dayandığını göstermektedir. M.Ö. 1200 tarihlerinde yaşanan Ege göçleriyle Dor istilâsından kaçan halklar, Anadolu’nun batısına yerleşmişlerdir. Bu halklardan Aioller tarafından M.Ö. 11. yüzyılda kurulmuş olan Foça’ya M.Ö. 9. yüzyılda İonlar yerleşmiş ve kente 5 km. uzunluğunda bir sur inşa etmişlerdir.
Siren Kayalıkları, Şeytan Hamamı, Foça-İzmir karayolunun 7. km.’sinde yer alan mono blok bir taş kütlesinin oyulmasıyla oluşturulmuş Pers Mezar Anıtı, Beş Kapılar (Ceneviz) Kalesi, Osmanlı Dönemine ait Dış Kale, Fatih Camii, Kayalar Camii, Hafız Süleyman Camii ve Osmanlı Mezarlığı’yla Ege mimarisinin özelliklerini taşıyan sivil mimari yapıları, Foça’nın çevre değerlerini zenginleştiren unsurlardır.
Foça, Türkiye’nin tarihî, doğal ve kentsel sitin bir arada olduğu ender yerleşim yerlerinden biridir. Bu nedenle de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.
M.Ö. 7. yüzyıldan başlayarak hızlı bir yükselme dönemine giren Phokaia kenti için, “Tarihin Babası” Heredotos, “M.Ö. 700’lerde denizcilikte büyük aşama kaydeden, 50 kürekli ve 500 insanı taşıyan teknelerle Akdeniz’de ulaşımı, ticareti sağlayan bir kent” demiştir.
Homeros’a göre, Phokaialılar, Adriyatik, Etruria, İberia ve İspanya’daki Tartessos’a kadar uzanan, döneminin en uzun deniz yolculuğunu yapmışlardır. 12 İon kentinden biri olarak Mısır’daki Naukratis kentiyle ticari ilişkiler kurmuş, Miletos’la deniz gücünü birleştirip Çanakkale Boğazı’nda Lampsakos (Lapseki) ve Karadeniz kıyısında Amisos (Samsun) kentlerinin kurulmasına ön ayak olmuşlardır. Ayrıca, M.Ö. 600 yıllarında Güney Fransa’da Massalia (Marsilya), İspanya’da Emporion (Ampurios), Korsika’da Alalia, Güney İtalya’da Elea (Velia) ve Midilli’de Methymna kolonilerini kurmuşlardır.
Phokaia, M.Ö. 7. yüzyılda, İran’ın Susa kentinden başlayarak, Sardes’e kadar gelen, Ephesos ve Smyrna’dan geçerek Phokaia’ya ulaşan “Kral Yolu”nun geçtiği bir kent olarak da büyük önem taşımıştır.
Phokaia, İonia’daki ilk elektron sikkelerini basan kenttir. Bu sikkelerin ön yüzünde Zeus, Hera, Herakles ve Hermes’in tasvirlerine, arka yüzlerinde de griffon olarak adlandırılan kartal başlı, at kulaklı mitolojik figürlere ve boğa ve koç başı motiflerine yer verilmiştir.
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde Bizans İmparatorluğu’nun (Thrakesion Bölgesi’nin) piskoposluk merkezi olmuştur.
Foça’da tamamen Akdeniz iklimi hüküm sürer: Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise kurak geçer. Üç yandan serin bir deniz havası alır. Yaz aylarının ortalama sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derecedir. Yaz mevsiminin en sıcak ayları Temmuz ve Ağustos’tur.
- Foça sokaklarında kaybolmayı göze alarak doğayla içiçe geçmiş tarihi dokuyu , misafirperverliği ve yerel kültürün örneklerine tanık olacağın gezileri yapmadan, geleneksel Foça EvIerrni görmeden gitmeyin. 
- Ege mutfağının en güzel örneklerini bulabileceğiniz Foça'da yoreye özgü "Yoğurdu Gopes (Kupes)" balığınıtatmadan dönmeyin. 
- Eskiden Rumlar yaşadığı, Yeni Foça'nın Gencelli Körfezine bakan bölümünde kurulu olan ve eski kahvesinde taş dibeklerde oğütülerek pişirilen Kozbeyli Köyü'nde kahve içmeden donmeyin. 
- Esrarengiz sesleri, en güzel müzik mırıltılarıve şehvetli inlemeleriyle erkeklerin akıllarını başlarından alan, geniş kanatlanyla kuş vücutlu ve çok güzel kadın başlıyaratıklar olan Sirenler ve Odyseus'un gemisi ile ilgili efsanelere konu olan Siren Kayalıklarını görmeden dönme.

Foça HAKKINDA

FOÇA UĞUR MUMCU PARKI

FOÇA SEASİDE

FOÇA BALIKÇI BARINAĞI

FOÇA ÇARŞI

FOÇA YEL DEĞİRMENİ

FOÇA HEREDOT DUVARI

FOÇA PERS ANITI

FOÇA KOZBEYLİ KÖYÜ

İNGİLİZ BURNU

FOÇA MARİNA

PHOKAİA

ATHENA TAPINAĞI

FOÇA

ESKİ FOÇA GENEL GÖRÜNÜM

FOÇA CENEVİZ SURLARI