Izmir / SELÇUK - Selçuk'un Kutsal Mekanları


İsa Bey Camii
 
Selçuklu sanatının en önemli eserlerinden biri de İsa Bey’in mimar Ali İbn Ed Dımışki’ye Ayasuluk tepesinde inşa ettirdiği İsa Bey Camiidir. Oldukça iyi korunmuş olup üzerinde bulunan kitabede bitiriliş tarihi olarak 1375 yazmaktadır. 51mx57m ölçülerindeki bu camide Efes ve Artemis Tapınağından getirtilen mimari parçalar , özellikle sütunlar kullanılmıştır. Katharina Otto-Dor tarafından saptandığı üzere bu yapı hem avlulu Türk camii tipinin hem de Anadolu sütunlu camilerini bilinen en eski örneğidir. Caminin süslemelerindeki detayları, özellikle bitkisel motifleri, güney kubbesinin fayans mozaikleri, ayrıca batıdaki ana kapısının anıtsal yüksekliği ile tipik Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.
 
 
Meryem Ana Evi
 
Selçuk’a 9 km. uzaklıktaki Meryem Ana Evi Bülbül Dağı’nın üzerinde bulunmaktadır. Hz. İsanın çarmıha gerilişinden 4 ya da 6 yıl sonra St.John’ın Meryem Ana ile birlikte Efes’e geldiği bilinmektedir. Burası 1891 yılında Lazarist papazlar, yatalak ve ömrü boyunca doğduğu kentin dışına çıkmamış bir Alman rahibesi olan A.Katherina Emerich’in rüyası üzerine, Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği evin, araştırmalar sonunda bu yer olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bu olay Hıristiyanlık dünyasında yepyeni bir buluş olmuş ve din alemine ışık tutmuştur. Meryem Ana’nın Kudüs yakınlarındaki Getsemani’de değil de Efes’te öldüğü tezi bugün papalık tarafından da kabul görmektedir.
 
M.S.1.yüzyıl tarihlenen, haç planlı ve kubbeli bu yapı daha sonra restore edilmiştir. Müslümanlarca da kutsal sayılan evi 1967 yılında Papa VI.Paul, 1979 yılında ise Papa John Paul II ve 2006 yılında ise Papa 16. Benedict ,ziyaret etmiştir. Meryem Ana Evinde her yıl 15 Ağustos’ta özel bir ayin düzenlenmekte ve bu ayinler büyük ilgi görmektedir.

Aziz John Bazilikası

2. yüzyılın başında ortaya çıkan bir Hıristiyan geleneğine göre, Hz. İsa’nın havarisi olan Aziz John’un İncil’in yazarlarından olduğu iddia edilmektedir. Ölümünden sonra Efes’te, Ayasuluk Tepesi’nin güney yamacında kendisi için önce basit bir mezar yapılmıştır. Bu mezarın üzerine 5. yüzyılda ahşap çatılı bir bazilika ve 6. yüzyıl ortalarında bu yapının yerine İmparator Justinianus tarafından yine haç planlı ve kubbeli yeni bir bazilika yaptırılmıştır. Efes halkının 6. yüzyıldan sonra Ayasuluk’a taşınmasıyla, Aziz John Bazilikası eski Piskoposluk Kilisesi’nin yerini almış ve Ayasuluk Tepesi surlarla çevrilmiştir. Bazilika’da 1974-2004 yılları arasında Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından köklü onarım çalışmaları yapılıp çevresi arkeolojik bir park haline getirildi.


Destekçilerimiz