Izmir / KONAK - Konak'ın Kutsal Mekanları


CAMİLER

Konak (Yalı) Camisi

Konak Meydanı’nda, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir'in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa kızı Ayşe Hanım tarafından1755 yılında yaptırılmış, I. Dünya Savaşı'nda onarılmıştır. Dışı Kütahya çinileri ile kaplı olan caminin 1964'te geçirdiği onarımdan sonra yalnız kapı ve pencere kenarlarında çiniler bırakılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tek kubbeli ve tek minareli şirin bir yapıdır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır.

Kemeraltı Camisi

Kemeraltı Anafartalar Caddesi kenarında zamanın iç limanında yer alan caminin 18. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. 1774 ve 1892 yıllarında onarım görmüştür. Medrese, kütüphane ve sebili ile bir külliye oluşturan cami tek kubbelidir.

Salepçioğlu Camisi

Son derece zarif bir yapı tarzına sahip olan cami, Kemeraltı’nda Salepçioğlu Sokağında bulunmaktadır. 1906 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından İzmir'in en büyük kubbeli camisi olarak yaptırılan cami, ince yapılı, zarif bir minareye sahiptir. Caminin dış duvarları mermer ve yeşil taşlarla kaplanmıştır. Büyük kubbesi altın varakla işlenmiş olan caminin son cemaat yerinde üç kubbesi bulunmaktadır. İzmir'in en nadide camileri arasında yer almaktadır.

Başdurak Camisi

Kemeraltı Anafartalar Caddesi’ndeki Camii 1652 yılında yapılmış, 1894 yılında onarım görmüş, yakın zamanlarda da restore edilmiştir. Son cemaat yeri camekanlı olan caminin minberi mermerdendir.

Kestanepazarı Camisi

Kemeraltı Anafartalar Caddesi 872 ve 882 sokaklardadır. Kare planlı ana kubbeyi destekleyen dört kubbeli Kestane Camii 1677 yılında yapılmıştır. Güzel mihrabının Selçuk’taki İsa Bey Cami’nden getirildiği sanılmaktadır. Kitabesi giriş kapısının üzerindedir.

Şadırvan Camisi

Anafartalar Caddesi ile 912 Sokak köşesinde olup, ismini altında ve yanında bulunan şadırvanlardan alır. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi’ye göre caminin yapılış tarihi 1636’dır. 1815 yılında onarım görmüştür. Doğu yönünde tek şerefeli minaresi, batı yönünde de kütüphanesi vardır.

Hisar Camisi

Kemeraltı’nda Hisarönü mevkisindedir. 16. yüzyılın sonlarında yapılan camii kayıtlara 1592 ve 1598 olarak iki farklı şekilde geçirilmiştir. Ortasında merkezi büyük bir kubbe ile iki yanda uzunlamasına üçer büyük kubbesi vardır. Daha geride de üç küçük kubbesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri yedi kubbeli bir revaktan oluşmaktadır. Meydanabakan şadırvanı bulunan camii 1813, 1881, 1927 ve 1980 yıllarında onarım görmüştür. Güneyden ve batıdan payanda kemerleri ve duvarla desteklenmiştir. Osmanlı süsleme sanatının güzel örneklerine sahip olup, kentin en büyük ve merkez camiidir.

Faikpaşa Camisi

16. yüzyıl başlarında yapılmış olan cami 1842 yılında onarım görmüştür. 965 ve 967. sokaklardaki caminin kagir kubbesi kurşunla kaplıdır.

Han-Bey (Pazaryeri) Camisi

Tarihi 15. yüzyıl belki de daha eskiye çıkabilen bir camidir. Bugünkü yapısı da yeni olmalıdır. 948 Sokak'ta olup, eskiden yanında bir zaviyesi vardı.

Hatuniye Camisi

Anafartalar Caddesi ile 943 Sokak köşesinde olan camiyi, 17. yüzyıl başlarında Yusuf Çavuş oğlu Ahmet Ağa'nın annesi Tayyibe Hatun'un yaptırdığı bilinmektedir. Caminin ilk bölümünde ana mekanı örten kubbe 12 köşeli kasnağa oturmaktadır. Sonradan camiye bir bölüm daha eklenmiş, kemerlerle ana mekana bağlanmıştır.

Şeyh Camisi

964-961 sokaklar arasında olup, adını yanındaki türbede yatan Aziz Mahmud Hüdai Efendinin halifelerinden ve Halvetiye tarikatından Şeyh Mustafa Efendi'den almaktadır. Evliya Çelebi bu camiden bahsetmekte ve bu zatın o zaman sağ olduğunu söylemektedir. Caminin 17. yüzyılın ortalarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi zamanında kiremitli olan cami 1809 yılında tamir edilmiştir.

Fettah Camisi

1297 ve 1298 sokaklar köşesinde olan caminin 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 1843 ve 1861 yıllarında tamir görmüş olan cami son şeklini, yakın zamanlarda almıştır.

Çorakkapı (Taşrakapı) Camisi

Basmane Garı karşısında yer alan cami, 1747 yılında yaptırılmıştır. Ana mekan, sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. Yanlarda üçer kubbeli mekanlarla genişletilmiştir. Minberi mermer, minaresi kesme taştandır.

Hacı Mahmud Camisi

847 ve 848 sokaklar köşesinde, avlusundaki asırlık serviler ve mezarlıkları ile güzel bir camidir. Evliya Çelebi bu caminden bahsettiğinden, 17. yüzyılda yapılmış olduğu sanılıyor.

Aliağa Camisi

446 ve 854 sokaklarda, serviler ve eski mezarlar ortasında pitoresk görünüşlü bir camidir. Kitabesi 1672’yi gösteren camiyi yaptıran kişinin Gedizli Ali Ağa olduğu söylenir.

Servili Mescit

854 ve 1021 sokaklar köşesinde olan Servili Mescit, bugünkü yapısını 1841 yangınından sonra kazanmıştır. 1751'de Servili Mescid veya Osman Efendi Cami diye de anılmasından dolayı 17. yüzyılın ilk yarısında Osman Efendi isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Kurşunlu Cami

Namazgah Meydanı’ndaki cami, kentin en eski camilerinden olup, Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Önünde küçük avluda ezan okunması için yapılan üç metre yükseklikte bir platform vardır. Ana mekanın üzerindeki ahşap çatısı, kiremitle örtülüdür.

İkiçeşmelik Camii

İkiçeşmelik semtinde, 1893 yılında yapılan caminin ana mekanı, iki ayak ve dört sütuna dayanan kubbe ile örtülüdür. Kubbe, kalem işiyle bezelidir. Doğusunda küçük bir avlu bulunmaktadır.

KİLİSELER

Saint John Kilisesi

Alsancak Garı’nın karşısındaki kilise Anglikan mezhebine aittir. 7 Nisan 1902’de ibadete açılmış ve İncil yazarı Saint Jean’e adanmıştır.

Saint Polycarpe (Polikarp) Kilisesi

Necatibey Bulvarı üzerindeki İzmir’in en eski kilisesi Aziz Yuhanna’nın ilk öğrencilerinden olan Aziz Polikarp’a adanmıştır. Romalı yöneticilerin inancından vazgeçirmek için çok baskı yapmalarına rağmen Polikarp inancından vazgeçmemiş bunun üzerine 23 Şubat 155’te Kadifekale eteklerindeki Roma Stadyumu’nda yakılarak öldürülmüştür. Adı verilen bugünkü kilise 1625 yılında Sultan Süleyman’ın izni ile yapılmıştır.

Saint John Dom Katedrali

Şehit Nevres Bulvarı üzerindeki kilisenin yapımına 1862’de başlanmış, 1874’te ibadete açılmıştır. Dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz kilisenin yapımı için büyük miktarda altın bağışlamıştır. Kilise halen hem Katolik hem de Protestan Amerikalılar tarafından kullanılmaktadır.

Santa Maria Kilisesi

Halit Ziya Bulvarı’ndaki kilise İtalyan Katolik Kilisesi olup Fransisken rahipler görev yapmaktadır.

Santissimo Rosano Katolik Kilisesi

Eski Alsancak Vapur İskelesi'nin arka sokağında, 1904 yılında inşa edilen kilisede, Domenikan Rahipleri görev yapar. Ayinler, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe yapılır.

Alsancak Anglikan Kilisesi

7 Nisan 1902'de hizmete giren ve İncil yazarı Sen Jan'a adanmış olan kilise, halen bir İngiliz din adamının yönetiminde çalışıyor.

Notre Dame De St. Holy Rosary Kilisesi

Alsancak semtinde 1481 numaralı sokakta bulunmaktadır.

Aya Fotini

1793 yılında ibadete açılan kilise Alsancak 1374 Sokak’ta bulunmaktadır.

Saint Helen Katolik Kilisesi

Alsancak’ta yer alan kilise halen faal durumda olup ibadet ve düğün törenlerine açıktır.

Notre Dame Lourdes Katolik Kilisesi

Göztepe Semti’nde 81. Sokak’ta yer alan kilise yapısal özelliklerini hala korumakta olup, bulunduğu sokak halk arasında “Kilise Sokağı” adı ile anılmaktadır.

SİNAGOGLAR

Beth İsrael Sinagogu

Mithatpaşa Caddesi üzerinde 265 numarada bulunan sinagog Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit’in fermanı ile Karataş semtinde yapılmıştır. 1905 yılında yapımına başlanıp 1907 yılında ibadete açılmıştır. 1200 altın liraya mal olan sinagog İzmir’deki en büyük Musevi ibadethanesidir. İzmirli Musevilerin nikah törenleri de burada yapılmaktadır.

Sinyora veya Giveret Sinagogu

Bu sinagog ismine bakıldığında, Dona Gracia Mendes'e mal edildiği tahmin edilir. 1841 yangınından sonra Yeruşalmi Ailesi tarafından yeni baştan onarılmıştır.

Hevra (Talmut Tora) Sinagogu

Çok eski bir sinagog olup, 1838 yılında Hacez kardeşler tarafından onarılmıştır. Daha sonra muhtelif tarihlerde yeniden restore ettirilmiştir.

Salom Sinagogu

1610 yılında İzmir'de bulunan altı havradan biridir. Bu yüzden 1500'lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilir. İzmir'de "Aydınlılar Sinagogu" olarak da bilinen bu sinagogun başından ilginç bir olay geçmiştir. 1841 yılında İzmir'de baş gösteren büyük yangında, tüm semt ateşler içinde kalmasına karşın, yangın tam bu sinagogun kapısında sönmüştür.

Bikur Holim Sinagogu

İkiçeşmelik Caddesi'nde bulunan Bikur Holim Sinagog'u ilk kez İzmir'de yaşayan Hollanda asıllı Salomon de Ciaves tarafından yaptırılmıştır. Şehri kavuran bir yangında (1772) yok olan bu ilk sinagogun yerine yenisi 1800 yılında Manuel de Ciaves tarafından yaptırılmıştır. Bugün İzmir'in en güzel sinagogu olan Bikur Holim o günlerdeki görüntüsünü günümüzde de korumaktadır.

Algazi Sinagogu

Sinagog, 1724 senesinde “Algazi Ailesi” tarafından inşa ettirildi. Sinagogun “Azara” denilen, hanımlara mahsus bölümü yoktur. Zira bir Kipur ibadeti esnasında genç haham, genç bir hanıma göz kırptığından, devrin Hahambaşısı tarafından Azara’nın yıktırılması emri verilmiştir.

Adres: 927 Sokak No: 8

Etz-Hayim Sinagogu

Bizans devrinden kalma bir sinagog olduğu söylenmektedir. Muhtelif tarihlerde meydana gelen yangınlarda defalarca yanmıştır. En son olarak 1851 tarihinde Daniel Sidi isminde bir hayırsever tarafından yeni baştan tamir ettirilmiştir. İzmir’de bu sinagog, “Ariva” olarak da bilinir.

Adres: 937 Sokak No: 5

Ros Aar Sinagogu

İzmir'in yukarı Karataş semtinde bulunan ve 155 yıllık geçmişi olan bir yapıdır.

Shaar Ashamayan Sinagogu

Musevi cemaate ait sinagog Alsancak’ta 1390 numaralı sokakta bulunmaktadır.

Havra ve İkiçeşmelik’teki Sinagoglar

Günümüzde Havra Sokağı ve İkiçeşmelik civarında dört sinagog daha bulunmaktadır. Bunların pek çoğu cemaat azlığı nedeniyle kullanılmamakta olup yine de varlıklarını korumaktadırlar. Bir dönem Yahudi nüfusun yoğun olarak yaşadığı yöre inanç turizmi açısından Musevilerce ziyarette tercih edilen bir yöredir. Bu sinagoglar ve bulundukları yerler şöyledir:

Sinyora (Giveret ) Sinagogu 927 Sokak No: 7

Şalom Sinagogu 927 Sokak No: 38

Hevra Sinagogu 927 Sokak No: 23

Beth İlel Sinagogu


Destekçilerimiz