SAĞLIK TURİZMİ

Günümüz dünyasının stresli ve yıpratıcı günlük yaşamı insanları daha kaliteli bir yaşam sürmek için sağlık turizmi aktivitelerine katılamaya teşvik etmektedir. Kendi ülkelerinde sağlık hizmetlerini alırlarken bekleme sürelerinin uzunluğu, Ülkemizde ve ilimizde sunulan sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve ekonomik olması, sağlık hizmeti alınırken aynı zamanda tarihsel, kültürel, dinsel ve doğasal unsurlara kolay erişilebilirliğin mümkün olması İzmir’in “Sağlık Turizmi”nde süreklilik arz eden bir gelişim göstermesini sağlamaktadır.

 
İlimizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten son 10 yılda özellikle 2-3 yılda özel sağlık sektörüyle ciddi işbirliğine girilmiş ve sağlık hizmetlerinde ciddi atılımlar yapılarak. Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde, tıbbın her alanında konforlu, ekonomik, en son bilimsel ve teknolojik yöntemlerle hizmet verilen özel hastaneler artmaya başlamıştır.
 
İzmir’in mevcut coğrafik konumu, her mevsimde ılıman özellik gösteren iklimi, sağlıktaki dönüşüm projeleri, genel standartların üzerinde olan büyük ve donanımlı hastaneleri, özel sağlık sektörü açısından gösterdiği gelişimve turizm çeşitliliği arzı ile turizm pastasından aldığı her geçen gün büyüyen payı “Tıp (Medikal) Turizm,Termal Turizm, Yaşlı ve Engelli Turizmlerinin herbirini kapsayan “Sağlık Turizmi” açısından İzmir’i avantajlı konuma getirmektedir.
 
Tarihin ilk hastanelerinden birisi olan Akslepion (Sağlık ve hekimlik tanrısı olarak bilinen Asklepios’un Yeri) M.Ö. 4 yüzyıldan beri İzmir sınırları içerisinde Bergama’da , antik dönemlerden günümüze dek şifa yurdu olarak kullanılmış olan, Homeros’un destanlarında ve coğrafyacı Strabon’un eserlerinde adı geçen Büyük İskender’in askerlerinin yaralarının tedavi edildiği “Agamemnon Kaplıcaları”da Balçova’da tüm ihtişamlarıyla günümüze kadar ziyaretçilerini cezbetmektedir. Bu yüzden İzmir tarih boyunca “Ölümün girmediği yer”, “vasiyetnamelerin açılmadığı şehir” olarak anılmıştır.
 
İzmir; mevcut sağlık turizmi arzı ile; sağlık turizmini yeniden keşfetmeye gerek kalmadan, sadece var olan potansiyelini harekete geçirebilecek olan bir şehirdir. Bununla beraber ülkemizde sıcaklığı ve debisi ile öne çıkan 410 termal kaynağın 123’ü Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. Bu kaynakların 59 adedi de İzmir’dedir. Bunlardan birçoğunun bulunduğu tabiat, jeotermalin kalitesi, sunulan konforlu ortam ile Jeotermal tesislerden yararlanmak amacıyla yapılan dinlenme amaçlı ya da tedavi amaçlı “Kaplıca Turizmi” açısından İzmir ve ilçeleri bir cennettir.
 
İzmir’e günübirlik olarak bile gelmeniz sağlık turizmine dahil olmak için yeterlidir. Çünkü şehir merkezinde sağlık ve termal turizminde tüm dünya genelinde bilinen ve ilgiyle takip edilen şifa dağıtma ve rehabilitesyon kabiliyetiyle Balçova termal tesislerinden kolaylıkla yararlanılabilirsiniz. İzmir ve ilçelerinde gönül rahatlığıyla şifa bulabileceğiniz çeşme-şifne ve ılıcalar başta olmak üzere hemen hemen her ilçesinde kiminin tarihi binlerce yıl önceki antik ününe dayanan birçok tesiste sağlık turizminde payınıza düşen sıhhate kavuşabilirsiniz. O zaman neden İzmir’i tercih etmeyesiniz ki?

Destekçilerimiz

antalya escort