ACROPOL DİONYSOS TAPINAĞI

    BERGAMA ATHENA TAPINAĞI

    BERGAMA ANTİK KENTİ

BERGAMA HAKKINDA

İzmir'in 60 km. kuzeyindeki Aliağa, tarih öncesi Aiolia ve Bergama uygarlıklarından izler taşır. Ege kıyılarında sayıları 30'u aşan Aiolia kentlerinin en büyük ve en önemlilerinden altısı, Aliağa ilçesi sınırları içindedir: Pitane (Çandarlı), Larissa (Buruncuk), Aigaia, Kyme (Nemrutkale), Myrina ve Gryneion (Çıfıtkale). Myrina, Aliağa'nın batısında, Kocaçay ağzındadır. Çeşitli dönemlere ait kalıntılar bulunmuştur. Yaklaşık 5000 mezar açılmıştır. 1881'de ilk nekropolde ele geçen toprak heykelcikler önemli buluntulardır.

Hekimliğin, yazılı bilginin ve Zeus'un görkemi Pergamon, İzmir'in 100 km. kuzeyinde, Bergama ilçe merkezinde bulunan antik kentin adıdır. Pergamon, eski çağlarda Mysia bölgesinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. M.Ö. 282-133 arasında da Bergama Krallığı'nın başkenti olan kent, adını, bir söylence kahramanı olan Pergamos'tan alır: Pergamos, Teuthrania kralını öldürdükten sonra kenti ele geçirmiş ve kendi adını vermiştir. Başka bir söylenceye göre de Teuthrania Kralı Grynos, savaşta Pergamos'tan yardım istemiş, zaferden sonra iki kent kurdurarak birine onun onuruna Pergamon, ötekine ise Gryneion adını vermiştir.

Yazılı belgelerde Bergama'dan ilk kez M.Ö. 4. yüzyılın başlarında söz edilir. Başkent olduğu dönemde saray, tapınak, tiyatro gibi yapılar inşa edilmiş, kent kule ve surlarla çevrilmiştir. Krallık, Roma'ya bağlandıktan sonra da Batı Anadolu'nun sayılı kentlerinden biri olarak kalmıştır.

M.Ö. 283'te bağımsız bir krallık olan Bergama kenti, 150 yıl süresince tarih, kültür ve ticaret merkezi olarak var olmuştur. Çeşitli krallıkların ve medeniyetlerin fethedilecek yer olarak gördüğü kent sürekli ilgi odağı olmuştur.

Eski kentin kalıntılarını, 1870'lerde Batı Anadolu'da demiryolu döşenmesinde çalışan Alman mühendis Carl Humann bulmuştur. Çok geçmeden, 1878 yılında, Pergamon'daki ilk araştırma ve kazı çalışmaları başlamıştır. Kazı ve onarım çalışmaları günümüzde de sürmektedir.

Bergama'nın güneybatısındaki Antik Dönem'in önemli sağlık merkezlerinden Asklepion, ilk yerleşim alanı olan 300 m. yükseklikteki dik bir tepe üzerindeki Akropol ve 2. yüzyıla tarihlenen Serapis Tapınağı (Kızıl Avlu) yörenin kültürel mirasına katkıda bulunur.

Akropol'deki ünlü Zeus Sunağı, 1897 yılında Almanya'ya götürülmüştür ve hâlen Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bergama, güzellik ılıcaları, Kozak Yaylası, plajları, Ayvalık'la deniz bağlantısı, gelişmiş dokumacılığı ve kilimciliğiyle ünlü bir ilçedir.

İlk çağda muhteşem abideleriyle büyük bir kent ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi olmasının yanı sıra, ortaçağın önemli bir stratejik mevkisi, Karesioğullarının merkezi ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerindendir.    ACROPOL DİONYSOS TAPINAĞI

    BERGAMA ATHENA TAPINAĞI

    BERGAMA ANTİK KENTİ